Nunca é tarde para curar a alma.

Nunca
é tarde 
para curar
a alma.