Felicidade é ter algo o que fazer


"Felicidade é ter algo o que fazer, 
ter algo que amar e algo que esperar..."